قابلیت اجرا در Kubernetes و روی Linux با استفاده از NET Core. به آپادانا اضافه شد که بدین معناست که با هزینه کمتر و Performance  بالاتر اجرا خواهد شد.

همچنین آپادانا هم اکنون امکان اجرا کردن کد شما بدون محدودیت و با هر گونه Query روی دیتا بیس خودتان را دارد و تمام سرور شما می تواند متعلق به خودتان باشد.

شما می توانید در Match Maker ما سرور بازی خودتان را اجرا کرده و از uNet و دیگر تکنولوژی های آشنای مورد نظرتان استفاده کنید. آیا ترجیح می دهید منطق داخل بازی را با Python و یا Nodejs بنویسید؟ آپادانا آن را برایتان بعد از Match Making اجرا خواهد کرد.

قابلیت های Quest, Achievement و مدیریت Inventory هم به آپادانا اضافه شده اند.

همچنین آپادانا امکان اجرای ترکیبی با Playfab را هم پیدا کرده و می تواند برای نوشتن Metagame و دیگر منطق های خارج از بازی اصلی و هر  قابلیتی که پلی فب ندارد مورد استفاده قرار بگیرد.

این قابلیت ها برای یک پروژه مشتری خارجی و یک بازی موبایلی در سبک بازی Clash Royale به آپادانا اضافه شده اند.