پلتفرم آپادانا با قابلیت های جدید و بروزرسانی به Net Core 2. و Orleans 2 بزودی منتشر خواهد شد

 

به زودی جزییات بروز رسانی و شرایط استفاده از محصول اطلاع رسانی می شود.