نسخه 1.0.0 آپادانا با قابلیت های داده های عمومی کاربران و قابلیت خواندن نام کاربران دیگر منتشر شد. در این نسخه در اولین اجرا پنجره ی آپادانا هم به کاربران نمایش داده خواهد شد که به بخش های مختلف مستندات لینک شده است.

داده های عمومی به کاربران ما اجازه می دهد که داده هایی را در سرور برای یک بازی کن ذخیره کنند و آن را از کلاینت بازی کنان دیگر بخوانند. این قابلیت برای ذخیره چیزهایی مثل عکس پروفایل و بج کاربر و ... مفید است. همچنین می توانید از این قابلیت برای قابلیت های بسیار خلاقی استفاده کنید. مثلا می توانید بخشی که کاربر در آن بازی می کند را در این بخش بنویسید تا بقیه بدانند کاربر در کدام نقشه یا مرحله در حال بازی است.

قابلیت خواندن نام کاربران دیگر هم کاربرد هایش مشخص است و بعدا ها با سیستم لیست دوستان و guild/clan ما ترکیب خواهد شد.