o نمی توان یک پروژه را در یونیتی در دو ادیتور باز کرد و شما برای تست آسان بازی های چند نفره تحت شبکه به این کار نیاز دارید. در این ویدیو روش انجام این کار را توضیح می دهیم. پس از تماشا می توانید یک پروژه را در دو ادیتور باز کرده و تغییر دهید