چرا تشخیص هویت بازی کن ها ضرورت دارد؟

بازیها  نیاز دارند تا هویت کاربران را بدانند. مشخص بودن هویت کاربر اجازه پیادهسازی قابلیت های مختلفی مثل ادامه بازی در دستگاه های دیگر بازی کن، حفاظت داده ها، قابلیت های اجتماعی و ... را می دهد. 

در این پست قصد دارم قابلیت احراز هویت آپادانا را معرفی کنم، همچنین توضیح بدم کاربرد های اصلی این قابلیت چیست؟ 

در بازی های امروزی مشخص بودن هویت بازی کن دیگر از قابلیت ها به حساب نمی‌آید و در واقع از نیازهای اولیه بازی است. بدون توجه به آنلاین بودن یا نبودن بازی شما نیاز دارید بازی کن ها از یک دیگر قابل تشخیص باشند. 

برای اینکه در محل ذخیره سازی داده ها بتوانید داده ای درج کنید یا آن داده را بخوانید کنید باید ارتباط داده ها با یک کاربر خاص تعریف شده باشد، یعنی مشخص باشه که این دسته از اطلاعات ذخیره شده مربوط به کدام نام کاربری می باشد. 

برای جدا کردن بازی کن ها شما نیاز دارید به هر بازی کن یک مشخصه منحصر به فرد اختصاص بدهید. 

قابلیت احراز هویت در آپادانا به این شکل عمل می کند که وقتی بازی کن ها وارد بازی و اولین درخواست به سرور ارسال می‌ شود آپادانا یک کد منحصر به فرد به کاربر اختصاص می‌ دهد، پس از آن بازی نیاز به احراز هویت و تشخیص واقعی بودن بازی کن دارد که این امکان با فعال سازی نام کاربری از طریق ایمیل امکانپذیر است، اطلاعات دیگر مانند Device ID، نام کاربری و ایمیل نیز به همان مشخصه منحصر به فرد نسبت داده می‌شود. 

این فرایند به بازی کنان امکان بازیابی رمز عبور، انجام بازی روی چند دستگاه و همچنین انتقال بازی به دستگاه دیگر را می‌دهد. 

بطور کلی قابلیت احراز هویت در کنار قابلیت های دیگر مثل ذخیره ابری و قابلیت های اجتماعی دیگر مجموعه ای از امکانات را در اختیار بازی سازان می گذارند تا ابزار ایجاد خلاقیت های مختلف در جنبه اجتماعی بازی فراهم باشد.