همان طور که قول داده بودیم در این پست بخشی دیگر از کارهایی که برای ارایه خدمات مناسب انجام می دهیم را برایتان توضیح می دهم. چون ممکن است بر روی هارد دیسک ها اختلالی اتفاق بیفتد یا سیستم عامل ها به هر دلیلی خراب شوند و هزار اتفاق دیگر، ما با استفاده از قابلیت پشتیبانی خودکار سرویس کلاود خود از سرور ها نسخه پشتیبان تهیه می کنیم. همچنین در حال اضافه کردن سیستمی هستیم که به طور خودکار از پایگاه داده در بازه های کوچکتر نسخه پشتیبان تهیه کند.

اکنون هر هفته از همه دیسک های همه سرور ها نسخه پشتیبان گرفته شده و هر نسخه پشتیبان تا دو هفته نگهداری می شود. در سیستم جدیدمان از پایگاه داده هر شب نسخه پشتیبان تهیه خواهد شد و داده ها در دیسک دیگری نگهداری خواهد شد. در پست بعد در باره سیستم نگهداری از سرور ها و چک کردن سلامتیشان برایتان خواهم نوشت.