چطورى ميشه با استفاده از آپادانا از تقلب و هك در بازى جلوگيرى كرد؟ 

 

در اين پست قصد دارم در باره هك كردن بازى ها و دور زدن پرداخت هاى درون بر نامه اى كه به راحتى و با نصب بدافزارها روى تلفن هاى هوشمند به سادگى امكانپذير است بنويسم و توضيح بدهم كه قابليت سنجش اعتبار خريد آپادانا چطورى اين مشكل را برطرف مى كند. 
 
اينروزها موضوع مهمى كه در بين بازيسازان تبديل به دغدغه شده، هك و تقلب در بازى ها است. 
 بازى هاى بزرگى هستند كه به سادگى نصب كردن يك بد افزار و طى چند مرحله كوتاه مي شود منابع يا مراحل بازى را تغيير داد. 
انواع مختلفى از هك در بازى انجام مى شود، هك كردن حافظه بازى (تغيير تعداد سكه يا منابع ديگر)، هك منطق بازى (تيرهايي كه شليك مى شود اسيب بيشترى به حريف مى زند) و هك پرداخت درون برنامه اى (دور زدن مسير خريد از فروشگاه) كه در اين پست به اين نوع از هك إشاره خواهم كرد. 
اين مشكل هم تا حد قابل توجهى در كسب در آمد از بازى ها اختلال ايجاد می كند. 
گروه آپادانا همواره پياده سازى قابليت ها را بر اساس نياز كاربران و مشكل هاى واقعى اولويتبندى كرده و خواهد كرد، قابليت سنجش اعتبار خريد جزو اولين قابليت هاى پياده سازى شده در آپادانا است كه دقيقا سعى كرده به بازيسازان كمك كند تا بتوانند از هك و تقلب درون بازى جلوگيرى كنند. 
قابليت سنجش اعتبار خريد يا (Receipt Validation) به اين شكل عمل ميكند كه وقتى بازيسازان بطور مثال از پلتفرمى مثل كافه بازار براى پرداخت درون برنامه اى استفاده ميكنند و كاربران بازى اقدام به خريد محصول از فروشگاه بازى مي كنند رسيد اين خريد (پرداخت) به سرور آپادانا إرسال مى شود، آپادانا رسيد را از نظر اعتبار با كافه بازار چك مى كند و نتيجه را براى انجام اقدامات لازم به بازى ارسال مى كند به اين ترتيب اگر بازى كن اقدام به تقلب در پرداخت كرده باشد بازى مى تواند به شكل هاى متفاوتى كاربر را محدود و از ادامه اينكار جلو گيرى كند. 
بازى باباپز از بازى هاى موفق اينروزها در كافه بازار از اين قابليت آپادانا استفاده مي كند. 
بخشى از صحبت هاى على صالحى مدير فنى استديو آرنا : با استفاده از آپادانا، توانسيتم به سادگى جلوى هك پرداخت درون برنامه اى بازى (باباپز) را بگيريم.