ما در گروه آپادانا معتقديم به اشتراك گذاشتن اطلاعات و تجربه ها ميتونه باعث كاهش هدر رفتن زمان و رشد سريع تر همكارامون در صنعت نوپاى بازى سازى بشه كه در نهايت به نفع همه فعالان و خود ما هم خواهد بود. 

بنابراين سعى خودمونو ميكنيم تا با استفاده از رسانه هاى مختلف اطلاعاتى كه از نظر ما مفيد هست را به اشتراك بزاريم. 

كانال آپارات پلتفرم آپادانا هم محلى براى ارائه آموزشهاى تصويرى مربوط به خدمات آپادانا ميباشد و هم محلى براى ارائه ويدئو هاى آموزشى مرتبط با بازى سازى . 

اولين ويدئو با اين ديدگاه توسط بخش فنى با تجربه گروه آپادانا تهيه شده و در كانال آپارات پلتفرم آپادانا در اختيار شما همراهان قرارگرفته. 

از اينكه نظراتتونو به ما اطلاع ميدين و به ما براى بهتر شدنمون كمك ميكنين سپاسگزاريم.