تمامی مشتریان آپادانا از پشتیبانی رایگان پایه از طریق مستندات ، انجمن ، ویدیو های آموزشی و گروه پرسش و پاسخ در تلگرام برخوردار خواهند بود.
برای ارتقا به سطح ویژه و دریافت خدمات پشتیبانی که در زیر معرفی شده با گروه آپادانا تماس بگیرید.

 • سطح ویژه

  - اضافه بر خدمات رایگان:
     پشتیبانی سریع از راه ایمیل 
     پشتیبانی محدود از راه تماس تلفنی
     ارتباط مستقیم با تیم فنی در تلگرام 
     مشاوره برای رفع اشکال در استفاده از آپادانا 
 • سطح ممتاز

  - اضافه بر خدمات ویژه:
     مشاوره در ساخت بازی 
     مشاوره حضوری برای رفع اشکال 
     اضافه کردن ویژگی های سفارشی به آپادانا